New Thermage FLX

New Thermage FLX

..หน้าอ้วน ห้อย ไม่กระชับ..

  ..อยากยกกระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัด..

    ..โครงหน้าไม่ได้รูป คอสองชั้นเห็นชัด !!!..

 ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย New Thermage FLX

            New Thermage FLX เป็นเทคโนโลยีกระชับผิวที่ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง (Radio Frequency , RF) โดยใช้เทคโนโลยี Monopolar Capacitive Radiofrequency : CRF ซึ่งมีความปลอดภัยสูงในการรักษา โดยจะส่งคลื่น Rf ลงลึกไปในชั้นผิวประมาณ 3.5 mm ซึ่งครอบคลุมถึงชั้นไขมันชั้นตื้นใต้ผิว และชั้นคอลลาเจนส่งผลให้มีการกระตุ้นและจัดเรียงตัวคอลลาเจนใหม่ ทำให้ผิวกลับมามีความยืดหยุ่น ยกขึ้น กระชับขึ้น และยังส่งผลให้ไขมันที่สะสมบริเวณนั้น ๆ ลดลง ทำให้ใบหน้าเล็กเรียวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่รับบริการ รวมไปถึงยังสามารถลดเรือนริ้วรอยตื้น ๆ บนผิวได้อีกด้วย New Thermage FLX จึงเหมาะกับคนไข้ที่มีไขมันบริเวณหน้าเยอะและต้องการยกกระชับพร้อมปรับโครงหน้าเรียวเล็กไปพร้อม ๆ กัน

 

 

การเตรียมตัวก่อนทำ ไม่มีการเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ

การเตรียมตัวหลังทำ งดนวดหน้า ขัดหน้า  Laser บริเวณใบหน้าเป็นเวลา 2 สัปดาห์

 

Visitors: 78,396