สาขาอุบลราชธานี

WIND Clinic

สาขาอุบลราชธานี

โทร :  064 665 2465

เวลาทำการ : 10.00 น. - 20.00 น.

 

ที่อยู่ :    154 WIND Clinic ถนนชยางกูร แยกกองบิน21 

          ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี

          จังหวัดอุบลราชธานี   34000

Google Map : https://goo.gl/maps/aShRqK2MNZJi3Wsd6

การเดินทาง : สาขาอุบลราชธานีจะอยู่บริเวณสี่แยกกองบิน 21 ถนนชยางกูร

Visitors: 74,680