นายแพทย์เฉลิมชัย ศรีอัครพงศ์

 

นพ.เฉลิมชัย ศรีอัครพงศ์
Medical Director WIND Clinic
Allergan Medical Institute Trainer

                                                                                  • Doctor of Medicine (Honors), Ramathibodi Hospital, Mahidol University.
                                                                                  • Certificate of ABLS Board, American Board of Laser Surgery.
                                                                                  • Diploma in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine.
                                                                                  • Certificate The Art and Science of Dermal Filler Injection on Cadaver - Silver Level.
                                                                                  • Certificate The Art and Science of Dermal Filler Injection on Cadaver - Gold Level.
                                                                                  • Certificate of Facial Design with Botulinum Toxin and Filler from ING Plastic Surgery, Korea.
                                                                                  • Certificate of Training Thermal.
                                                                                  • Certificate of hand on with VOBELLA, VOLUMA, Allergen Academy.
                                                                                  • Certificate of MINT (Minimal Invasive Surgical Thread Lifting)
                                                                                  • Certificate of Silhouette Soft Lift.

 

 

Visitors: 84,804