The Professionist of Facial Design


WIND Clinic ผู้นำในการปรับรูปหน้าด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ระดับโลก

โดย นายแพทย์เฉลิมชัย ศรีอัครพงศ์ (คุณหมอบาส)
แพทย์ AMI Trainer Thailand ที่มาพร้อมกับรางวัลแห่งความสำเร็จระดับประเทศ


Promotion

NEXT YOU THE NEXT ONE , IT MIGH T BE YOU

 

เลือกเป็นเวอร์ชันไหน คุณเท่านั้นที่ตัดสินใจ

ABOUT US


     คลินิกยกกระชับ ปรับรูปหน้าและศัลยกรรม ด้วยนวัตกรรมแล ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ที่ได้รับโอกาสในการรักษาคนไข้ที่น่ารัก ตลอดจนการพัฒนาการรักษาให้ดีขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง WIND CLINIC มีแนวคิดว่า เราควรจะเพิ่มการรักษาไปอีกระดับ เพื่อให้คนไข้ที่เข้ามาที่ WIND CLINIC ได้รับทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอ โดยหมอเองยังคงยึดมั่นคำเดิม ในเรื่องของ "ผลการรักษาที่ดี" และ "ความพึงพอใจของคนไข้"

     WIND CLINIC ได้คัดเลือกคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์สูง เข้ามาเพื่อดูแลคนไข้ ทั้งการดูแลผิวพรรณและศัลยกรรม โดยแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรมจากโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ซึ่งจะทำให้คนไข้ที่ WIND CLINIC มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีที่สุด และการดูแลมาตรฐานระดับโรงพยาบาล

** ใช้เป็นตัวอย่าง ผลจากการเข้ารับการรักษาที่ WIND CLINIC สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย **

BEFORE | AFTER

Gummy Smile แก้ไขปัญหายิ้มเห็นเหงือก